Magda Mendyk-Tarmas
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Wierzyciel

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Oświadczenie o wyborze komornika